Samen van Start

Samen van Start is een integrale aanpak voor peuters en kleuters binnen scholen. Onder begeleiding van een interdisciplinair team (pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouderbegeleider) en met een integraal pedagogisch-didactisch aanbod is het doel kinderen met (risico op) een onderwijsachterstand een zo goed mogelijke start te geven op de basisschool. Het peuter- en kleuterdomein wordt sterker aan elkaar verbonden waardoor een doorgaande ontwikkellijn ontstaat van voor- naar vroegschool (van 2 tot 6 jaar) met de focus op taalontwikkeling.
Cookie instellingen