Opvang

Integraal Kindcentrum (IKC) 
Een kindcentrum is een mini-samenleving waar kinderen van 0-13 jaar optimaal spelen, groeien en ontwikkelen, kortom: leven! En waar meerdere mensen samen leven, moet rekening worden gehouden met en gezorgd worden voor elkaar. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen met ouders en kinderen om zo een prettige en leerrijke omgeving te bouwen voor iedereen op het kindcentrum. Een kindcentrum biedt een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor de kinderen, van baby tot puber.

Kinderdagverblijven 
Onze kinderdagverblijven zijn erop gericht baby's, dreumesen en peuters een vertrouwde omgeving te bieden, waarin zij de wereld kunnen ontdekken en waar zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. 

Peutergroepen
Onze peutergroepen bereiden kinderen van 2-4 jaar voor op het basisonderwijs. Wij bieden peuters activiteiten aan die hun fantasie prikkelen, hun taalontwikkeling stimuleren en hen op een speelse manier helpen bij het krijgen van grip op de wereld. 

Buitenschoolse opvang 
Op de buitenschoolse opvang bieden we kinderen vanaf 4 jaar een vertrouwde omgeving waar zij mogen spelen en zich mogen terugtrekken. Huiselijkheid, dat is waar we naar streven binnen onze buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang biedt voorschoolse opvang en naschoolse opvang. 

Thema BSO 
Wij bieden kinderen graag iets wat bij hun interesses aansluit. Daarom hebben we onze thema BSO’s in het leven geroepen. De activiteiten op deze thema BSO’s maken het keuzeaanbod voor kinderen vanaf 7 jaar nog aantrekkelijker, bijvoorbeeld met theaterles, op ontdekking in de natuur of paardenverzorging. 
 
Cookie instellingen