Het bestuur

College van Bestuur
Het college van bestuur (CvB) wordt gevormd door een bestuurder, Marjan Terpstra. Het CvB is het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. Het CvB doet dit in nauwe afstemming met Zowel het CvB als de toezichthouders hanteren de Code Goed Bestuur voor kinderopvang en onderwijs. 

Het CvB heeft daarnaast ook regelmatig overleg met diverse partners uit de regio die zich inzetten voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar.

Wij staan voor transparantie van onze processen en laten ons daar graag in adviseren. Deze transparantie is terug te vinden in onze jaarverslagen. 
Lees meer  
Cookie instellingen