Onderwijs

Openbaar onderwijs 
Op de 11 kindcentra van Talent bieden we openbaar basisonderwijs. Dit betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht aanleg, afkomst of levensbeschouwing. De kindcentra zijn als het ware een samenleving in het klein: een ontmoetingsplaats voor kinderen vanuit verschillende achtergronden en een afspiegeling van de wijk waarin het kindcentrum staat. Een aantal van de kindcentra van Talent werken aan de hand van een specifieke onderwijsvorm, zoals: 
  • Montessori 
  • Dalton
  • Michaela 
Bekijk de websites van de kindcentra voor meer informatie.

Integraal Kindcentrum (IKC) 
De scholen van Talent ontwikkelen zich van school naar kindcentrum. Opvang en onderwijs worden steeds meer geïntegreerd tot een totaalaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een kindcentrum is een mini-samenleving waar kinderen optimaal spelen, groeien en ontwikkelen, kortom: leven! En waar meerdere mensen samen leven, moet rekening worden gehouden met en gezorgd worden voor elkaar. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen met ouders en kinderen om zo een prettige en leerrijke omgeving te bouwen voor iedereen op het kindcentrum. Een kindcentrum biedt een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor de kinderen, van baby tot puber. Ieder Talent kindcentrum heeft een eigen signatuur, passend bij de behoefte en kenmerken van de buurt of wijk waarin het kindcentrum staat. 

Kopklas 
De kopklas is een schakelklas tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De kopklas is bedoeld voor leerlingen die zich op een bepaald moment in hun basisschoolperiode niet volledig hebben kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen, omdat ze thuis een moeilijke periode hebben doorgemaakt of omdat ze langdurig ziek zijn geweest. Hierdoor kan het zijn dat de leerling nog niet het eindadvies heeft kunnen bereiken dat, gezien de inzet, motivatie en capaciteiten, wel bij de leerling past. Met een tussenjaar in de Kopklas komen kinderen steviger in hun schoenen te staan en wordt de kans op succes in het voortgezet onderwijs een stuk groter.

Nieuwkomersklas 
Elk jaar komen er kinderen op basisscholen die in de eerste jaren van hun leven in een ander land zijn opgegroeid. Sommigen gaan in Nederland zelfs voor het eerst naar school. Zij moeten in korte tijd heel veel leren. Over hun nieuwe land met een andere cultuur, andere omgangsvormen, een andere taal. Om deze kinderen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen en hun achterstand te verkleinen zijn er Nieuwkomersklassen. Want als je je thuis voelt kun je beter leren. Voor een goede start en opleiding is het beheersen van het Nederlands van groot belang.
Cookie instellingen