De organisatie

Verspreid over West-Friesland wil SCIO Groep komen tot (integrale) kindcentra waar ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst en mogelijkheden. We willen een omgeving bieden waar professionals met plezier werken en waar ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Gezamenlijk hebben we tot doel om opvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten flexibel in te richten en af te stemmen op de behoeften van de kinderen en gezinnen. Met intensieve samenwerking en integratie van het gezamenlijk aanbod kan kinderen een doorgaande leerlijn worden geboden, zodat elk kind zich kan ontwikkelen op een bij hem of haar passende wijze.

SCIO Groep is de overkoepelende organisatie van Talent voor Opvang en Onderwijs en Stichting Kinderopvang West-Friesland. Bekijk hier het organigram van SCIO Groep. 
 
Stichting Kinderopvang West-Friesland
Stichting Kinderopvang West-Friesland bestaat uit de locaties van SKH en SKiK. Wij bieden al ruim veertig jaar opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar op meer dan 40 locaties in West-Friesland. Deze opvang wordt georganiseerd in verschillende vormen: integrale kindcentra, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en peutergroepen. Talent voor Opvang en Onderwijs
Talent voor Opvang en Onderwijs biedt openbaar onderwijs en kinderopvang in Hoorn, Blokker en Zwaag. Onze 11 kindcentra zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit de wijk of het dorp. Met onze partners bieden wij onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.SCIO Groep geeft ieder kind alle kansen om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.
Lees meer
Cookie instellingen