Service Bureau

Bij SCIO Groep staat het kind centraal. Wij helpen kinderen zich optimaal te ontwikkelen in nauwe samenwerking met ouders en alle andere betrokkenen rondom het kind. 

Het Service Bureau van SCIO Groep biedt ondersteuning aan de individuele locaties van Stichting Kinderopvang West-Friesland en Talent voor opvang en onderwijs en aan de totale organisatie als collectief. Het Service Bureau wat centraal gelegen ligt in Hoorn heeft ruim 40 werkplekken en bestaat uit de volgende afdelingen:
  • College van Bestuur met bijbehorende directiesecretariaat
  • Kwaliteit van Opvang en Onderwijs (KOO)
  • Klantenservice, Innovatie en Marketing (KIM) 
  • Financiën en Control (FiC)  
  • Human Resource Management (HRM) 
  • Facilitair
Iedere afdeling heeft een eigen kerntaak in de ondersteuning van de opvangcentra en de kindcentra. Hieronder volgt een overzicht van de kerntaken van de vijf onderscheiden afdelingen.

Kwaliteit van Opvang en Onderwijs (KOO)
De afdeling KOO bewaakt de kwaliteit van de Opvang en het Onderwijs binnen de SCIO Groep. Zij ondersteunt en adviseert de opvang en kindcentra bij het opstellen van beleid, kennisoverdracht en coaching. De afdeling geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken medewerkers van de SCIO Groep, in een sfeer van vertrouwen en professionaliteit.

Klantenservice, Innovatie en Marketing (KIM)
De afdeling KIM ondersteunt de opvangcentra en de kindcentra in de informatievoorziening richting de ouders en verzorgers van de kinderen. Ook ondersteunt zij de opvangcentra en de kindcentra in hun public relations en
verzorgt zij de centrale PR vanuit de totale SCIO Groep. De afdeling KIM helpt ook met realiseren van innovaties binnen de SCIO Groep in het algemeen en de opvangcentra en de kindcentra in het bijzonder. Hierbij speelt sociale innovatie een belangrijke rol waarbij een vernieuwing van de processen van samenwerking de technologische innovaties volgt.

Financiën en Control (FiC)
De afdeling Financiën en Control zorgt voor een adequate afhandeling van de dagelijkse financiële administratie van de SCIO Groep. Zij zorgt ervoor dat de administratie altijd actueel en inzichtelijk is. Zij verzorgt jaarlijks de benodigde
stukken voor de financiële verantwoording door de SCIO Groep. De afdeling ondersteunt de opvangcentra en de kindcentra bij het samenstellen van de jaarlijkse begroting.

Human Research Management (HRM)
De afdeling Human Resources Management zorgt voor een tijdige en juiste afwikkeling van de Personeels- en Salarisadministratie. Zij ondersteunt de opvangcentra en de kindcentra bij alle actuele vraagstukken op het gebied van
HRM waarbij wordt onderscheiden de werving, onboarding, functioneren, kort- en langdurend verzuim, outplacement en ontslag.

Facilitair
De afdeling Huisvesting, Facilities en ICT draagt zorg voor een veilig en goed functionerende werkomgeving voor alle SCIO medewerkers, ter ondersteuning van het primaire proces.
Cookie instellingen