Visie en missie

Iedereen heeft talent.
Een kans moet je krijgen.
Die geven wij.

 
SCIO Groep heeft tot doel om opvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten flexibel in te richten en af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Met intensieve samenwerking en integratie van het gezamenlijk aanbod kan kinderen een doorgaande leerlijn worden geboden. Wij zetten onze kennis elke dag met passie in om de beste opvang te zijn, het beste onderwijs te bieden en de beste buitenschoolse activiteiten te organiseren. We nemen ‘onze’ kinderen onvoorwaardelijk voor wie ze zijn en geven ze alle kansen om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Kinderen
Wij hebben oog voor onze kinderen, omarmen ze en zien er persoonlijk op toe dat ze tot hun recht komen. We bieden ze alle kansen om tot bloei te komen en zich te ontwikkelen op een manier die past bij hun unieke persoonlijkheid.

Ouders
Ouders willen het beste voor hun kind. We bieden hen een kindcentrum waar hun kind zich optimaal kan ontwikkelen. Een ‘thuis weg van thuis’ waarop ouders kunnen vertrouwen en waarbij zij actief worden betrokken.

Medewerkers
Onze medewerkers zijn onbetaalbaar. Zij dragen en maken het kindcentrum. Elke dag opnieuw investeren zij professioneel, liefdevol en met humor in onze kinderen en hun leefwereld. Wij investeren in onze medewerkers en moedigen ze aan ook hun eigen talenten en kennis voortdurend te blijven ontwikkelen. Zo halen zij steeds opnieuw het beste naar boven in zichzelf, elkaar en daarmee in de kinderen.

SCIO Groep investeert in kwaliteit en toegankelijkheid voor alle kinderen en staat voor de waarden van maatschappelijke kinderopvang en openbaar onderwijs. Lees meer over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Cookie instellingen