Jaarverslagen en beleidsdocumenten

Jaarverslagen


Jaarverslag SCIO Groep 2022. 
2022 kenmerkt zich voor de SCIO Groep door mooie ontwikkelingen, we zien een steeds groter besef bij medewerkers en ouders wat de meerwaarde van diepgaande samenwerking tussen opvang en onderwijs voor kinderen is en de organisatie krijgt steeds meer vorm. Lees in het jaarverslag van SCIO Groep over deze ontwikkelingen. 

Jaarverslagen van eerdere jaren: 
Jaarverslag van 2021 
 
 

Beleidsdocumenten


Klokkenluidersregeling
Integriteitscode