Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn maakt samen met inwoners, ondernemers en organisaties de toekomst van de stad. Als hoofdstad van Westfriesland is Hoorn samen met de dorpen Zwaag en Blokker een compacte en complete gemeente voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hoorn is een VOC-stad, monumentenstad, havenstad, winkelstad en evenementenstad.

Gemeente Hoorn vindt het van belang dat de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar zo optimaal mogelijk is, om dit te realiseren zijn er verschillende projecten gesubsidieerd door de Gemeente Hoorn:
  • Broedplaats Hoorn - dit is een programma in 2019-2022 gericht op de ontwikkeling en samenwerking van professionals rondom kinderen, in de vorm van integrale kindcentra (IKC’s). De gemeente Hoorn stimuleert deze IKC-ontwikkeling door bestaande initiatieven te verbinden, te versterken én door nieuwe initiatieven mogelijk te maken.
  • Samen van Start - ‘Samen van Start’ is een integrale aanpak voor peuters en kleuters binnen scholen. Onder begeleiding van een interdisciplinair team (pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouderbegeleider) en met een integraal pedagogisch-didactisch aanbod is het doel kinderen met (risico op) een onderwijsachterstand een zo goed mogelijke start te geven op de basisschool. Het peuter- en kleuterdomein wordt sterker aan elkaar verbonden waardoor een doorgaande ontwikkellijn ontstaat van voor- naar vroegschool (van 2 tot 6 jaar) met de focus op taalontwikkeling.
Cookie instellingen