Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij ons staat het kind centraal, daarom hebben alle kinderen van 0 tot 13 jaar recht een optimale ontwikkeling, dat kan met professionele kinderopvang en onderwijs. Ook kinderen van wie de ouders niet werken, kinderen met een zorgvraag, voor wie de kinderopvang nu te duur is. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht aanleg, afkomst of levensbeschouwing.

In de eerste levensjaren van een kind ontwikkelen de hersenen zich razendsnel en onze medewerkers kunnen dankzij hun kennis en ervaring inspelen op de ontwikkelingsfase van het kind. Daarnaast draagt opvang en onderwijs bij aan het welzijn van kinderen. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werken wij nauw samen met gemeente en (jeugd)zorg en bieden we 'kindnabije zorg' in de dagelijkse omgeving van het kind. Door de nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs kunnen we de doorgaande ontwikkellijn van baby tot puber optimaliseren.
De locaties van SCIO Groep zijn een samenleving in het klein en bij uitstek de omgeving om kennis, sociale vaardigheden en normen en waarden aan te leren. Het is onze ambitie om ieder kind, dicht bij huis, optimaal te laten ontwikkelen door professionele kinderopvang en goed openbaar onderwijs te bieden. Dat doen we bovendien vanuit betrokkenheid bij wat er speelt in de wijken waarin onze locaties staan.

SCIO Groep is aangesloten bij:
    
Cookie instellingen