De belofte van de kinderopvang

Onze maatschappij verandert. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De maatschappij zal kinderen moeten voorbereiden op een ongewisse toekomst en tegelijkertijd in het hier en nu veranderingen bewerkstelligen die ten goede komen aan hun toekomst en die van de volgende generaties. De kinderopvang speelt daar een essentiële rol in. Welke belofte doen wij, als maatschappelijke kinderopvang aan ouders en kinderen nu precies? Wat kan en mag de maatschappij van de kinderopvang verwachten? Welke waarden liggen aan ons werk ten grondslag? Uit die vragen is bijgaand waardenkader voortgekomen.
 
Kinderopvang is er voor kinderen, ouders en maatschappij. Dat heeft tot een zestal waarden geleid.
  • Waarde 1: optimale ontwikkelingskansen kinderen.
  • Waarde 2: inclusie en diversiteit.
  • Waarde 3: actieve rol kinderen.
  • Waarde 4: de kracht van samen.
  • Waarde 5: voor en met ouders.
  • Waarde 6: kinderopvang actief in verbinding.
Vanuit onze optiek is dit waardenkader een gezamenlijk vertrekpunt van wat we met kinderopvang in essentie beogen en is het in die zin verbindend.
Lees hieronder het volledige waardenkader. 
 
Cookie instellingen