Talent en SKH/SKiK samen: SCIO Groep

Na jaren van gesprekken en maandenlange voorbereiding is per 1 januari 2021 onze nieuwe organisatie een feit: SCIO Groep voor opvang en onderwijs. 

SCIO Groep is ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Stichting Talent Openbaar Onderwijs, Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK). SCIO staat voor en betekent letterlijk “kennis”. Een passende naam voor een organisatie waar ontwikkelen en leren centraal staan.

SCIO Groep faciliteert kinderopvang en onderwijs in West-Friesland. Onze kennis van opvang en onderwijs willen wij breed inzetten in het belang van kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij zoeken hiertoe de samenwerking met diverse partners die zich inzetten voor de ontwikkeling van kinderen.

Onder SCIO Groep valt Stichting Kinderopvang West-Friesland, actief onder de namen SKH en SKiK, en Talent voor opvang en onderwijs. SCIO Groep bedient zelfstandige opvanglocaties en opvanglocaties binnen scholen. Daarnaast verleent SCIO Groep ondersteunende diensten aan o.a. onderwijsorganisaties. 

SKH en SKiK
Voor veel ouders in en rond Hoorn is SKH een bekende en vertrouwde naam als het gaat om kinderopvang. Met de vele locaties van SKH is dit dé aanbieder voor kinderdagopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang in Hoorn. Datzelfde geldt voor SKiK in Koggenland. In de verschillende kernen bieden de SKiK locaties een fijne en vertrouwde plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Samenwerking met de diverse scholen is daarbij heel belangrijk. Het is onze ambitie om de aansluiting tussen peutergroepen, opvang en school vanuit onze nieuwe organisatie nog veel beter vorm te gaan geven. 

Talent
Op de openbare scholen van Talent wordt in veel gevallen al nauw samengewerkt met SKH. Die samenwerking wordt geleidelijk geïntensiveerd. In 2021 zullen alle 11 scholen en bijbehorende opvanglocaties van SKH zich ontwikkelen tot kindcentrum. Dat wil zeggen dat onderwijs en opvang worden geïntegreerd onder de naam Talent voor opvang en onderwijs. Ieder Talent kindcentrum krijgt een eigen signatuur en richt zich op de behoeften en het karakter van de wijk waarin het staat. 

Bestuur en toezicht
De SCIO Groep wordt aangestuurd door een collegiaal college van bestuur bestaande uit Bert Groenewoud en Marjan Terpstra. Per 1 januari is er één Raad van Toezicht gevormd, uit leden van beide raden onder nieuw voorzitterschap van Claudia Doesburg. 

Nieuw adres
De fusie tussen opvang en onderwijs is officieel gestart op 1 januari 2021. Achter de schermen wordt echter al maandenlang hard gewerkt om dit te stroomlijnen. Systemen, administraties en facilitaire afdelingen moeten op elkaar worden aangesloten en dat is een stevige klus. Talent en SKH/SKiK betrekken in januari een gezamenlijk service bureau aan de Van Dedemstraat en zullen dan dus echt vanuit een adres gaan opereren. De SCIO Groep inclusief service bureau zal per 18 januari gehuisvest zijn op het volgende adres:
Van Dedemstraat 6 B-C
1624 NN Hoorn

Onze adressen aan de Maelsonstraat en de Nieuwstraat komen hiermee te vervallen.

Wij zien uit naar de voortzetting van onze samenwerking onder onze nieuwe naam.
Cookie instellingen